مطالب وبلاگ

مدل برنامه ریزی SOSTACچیست؟

sostac

مدل برنامه ریزی SOSTAC چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ اگر مدل SOSTAC یا روابط عمومی PR Smith را نمی دانید و اگر درگیر برنامه ریزی استراتژی های بازاریابی و یاکمپین های تبلیغاتی هستید، ارزش آن را دارد تا در مورد آن اطلاعاتی را به دست آورید؟ این مدل به عنوان سومین […]

ادامه مطلب
mr.soda40 ۲۹ مرداد, ۱۴۰۱ ۰ بازاریابی، بلاگ