لایو رزومه نویسی موفق

لایو توسعه بدون توقف

لایو مشترک علیرضا اکرمی با خانم مونا سوری با موضوع: رزومه نویسی موفق

بعد از دیدن این ویدیو به جواب این سوالات میرسید.