علیرضا اکرمی

مقالات علیرضا اکرمی

جذب مشتری
mr.soda40

بازگشت و جذب مشتری!

بازگشت و جذب مشتری! ایده آل ترین بودجه برای بازاریابی چگونه تدوین میشود؟ در هر بیزینس، لزوم یک استراتژی در جذب کاربر و بازاریابی بازگشتی،

برای ادامه کلیک کن

عنوان پادکست